ⓘ ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ ඇමෙරිකානු මාධ්‍ය හිමිකාරිනියක, රූපවාහිනී සංවාද වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නියක, නිළියක, නිෂ්පාදකවරියක සහ මානව හිතවාදිනියක වෙයි. ඇගේ දි ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ ෂෝ ..

                                     

ⓘ ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ

ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ ඇමෙරිකානු මාධ්‍ය හිමිකාරිනියක, රූපවාහිනී සංවාද වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නියක, නිළියක, නිෂ්පාදකවරියක සහ මානව හිතවාදිනියක වෙයි. ඇගේ දි ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ ෂෝ නමැති රූපවාහිනී සංවාද වැඩසටහන නිසා ඇය අතිමහත් ජනප්‍රියත්වයකට පත් වූවාය. 1986 සිට 2011 දක්වා විකාශය වූ එම වැඩසටහන, එම වර්ගයේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලින් වැඩිම ප්‍රේක්ෂක ප්‍රසාදය දිනා ගත් වැඩසටහනයි. සියළු මාධ්‍යයන්හි රැජින ලෙස අන්වර්ථ ගන්වන ඇය වැඩිම වත්කම් හිමි අප්‍රිකානු-ඇමෙරිකානු පුරවැසියා සහ ඇමෙරිකානු ඉතිහාසයේ ප්‍රථම කළු ජාතික මල්ටි-බිලියනයර් ද වෙයි. ඇගයුම් වාර්තා කිහිපයක් මගින් ම ඇය ලොව වඩාත් බලගතුම කාන්තාව ලෙස හඳුන්වා ඇත.