ⓘ විකිපීඩියා පරිපාලකවරු. විකිපීඩියා නම් අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂය තුල, පරිපාලක ධූරය සඳහා සාර්ථක ඉල්ලීමකින් අනතුරුව, විශ්වාසදායක පරිශීලකයන් පරිපාලකයන් ලෙසින් පත් කල හැකි ..

                                     

ⓘ විකිපීඩියා පරිපාලකවරු

විකිපීඩියා නම් අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂය තුල, පරිපාලක ධූරය සඳහා සාර්ථක ඉල්ලීමකින් අනතුරුව, විශ්වාසදායක පරිශීලකයන් පරිපාලකයන් ලෙසින් පත් කල හැකිව ඇත. සිංහල විකිපීඩියාවෙහි පරිපාලකවරුන් 3 සංඛ්‍යාවක් සිටිති. අනෙකුත් සංස්කාරකවරුන් හා සසඳන විට, පරිපාලකවරුන්ට අමතර තාක්ෂණික වරප්‍රසාද තිබේ.

විකිපීඩියාවෙහි පරිපාලකයෙක් වීම යන්න බොහෝ විට නිරූපණය කෙරෙන්නේ "පිසදමනය දීම ලෙසින් වන අතර, එය වෙනත් තැන්හීද එලෙසින්ම භාවිතා වන ප්‍රකාශයකි. 2006 වසරෙහිදී ද නිව්යොර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කලේ, විකිපීඩියාව තුල එකල සිටි 1.000 පමණ පරිපාලකවරු, "භූගෝලීය වශයෙන් ප්‍රකීර්ණක" බවයි.

                                     

1. භූමිකාව

පරිපාලක වරප්‍රසාද ප්‍රදානය ලැබුමෙන් අනතුරුව, කිසියම් රාජකාරි ඉටු කරනු වස් පරිශීලකයෙකුට අමතර කෘත්‍යයන් සඳහා සම්ප්‍රවේශයන් ලැබෙයි. මේවා අතර, "අපිරිසිදු දේ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම", නුසුදුසු යැයි සැලකෙන ලිපි මකා දැමීම, පිටු ආරක්ෂණය කිරීඑම පිටුව සඳහා සංස්කරණ වරප්‍රසාද සීමා කිරීම, සහ කඩාකප්පල්කාරී පරිශීලකයන්ගේ ගිණුම් වාරණය කිරීම වෙයි. පරිශීලකයෙක් වාරණය කිරීම සිදු කල යුත්තේ විකිපීඩියාවේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව වන අතර මෘදුකාංග විසින් ස්ථීර ලෙසින් ලොග ගත කෙරෙන වාරණය සඳහා හේතුව සඳහන් කල යුතුය. "සංස්කරණ වාසි දිනීම" සඳහා මෙම වරප්‍රසාදය භාවිතා කිරීම නුසුදුසු බවට සැලකෙයි.