ⓘ පෝල් ෆෙයරබෙන්ඩ් යනු ඔස්ට්‍රියානු දාර්ශනිකයෙකි. පෝල් කාල් ෆෙයරබෙන්ඩ් ඔස්ට්‍රියානු ජාතික විද්‍යා-දාර්ශනිකයෙකි. ඔහු බාක්ලේහි කැලිපෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයෙහි දර්ශනය ප ..

                                     

ⓘ පෝල් ෆෙයරබෙන්ඩ්

පෝල් ෆෙයරබෙන්ඩ් යනු ඔස්ට්‍රියානු දාර්ශනිකයෙකි.

පෝල් කාල් ෆෙයරබෙන්ඩ් ඔස්ට්‍රියානු ජාතික විද්‍යා-දාර්ශනිකයෙකි. ඔහු බාක්ලේහි කැලිපෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයෙහි දර්ශනය පිළිබද මහාචාර්ය ධූරය දසක තුනක 1958 සිට 1989 දක්වා කාලයක් දැරීමෙදී කළ කාර්යයන් නිසා ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. ඔහු එංගලන්තය, එක්සත් ජනපදයUS, නවසීලන්තය, ඉතාලිය, ජර්මනිය සහ අවසන් වශයෙන් ස්විට්සර්ලන්තයෙහි ද විවිධ වකවානු වලදී ජීවත්විය. ‘ක්‍රමවේදයට විරෝධය’Against Method 1975 දී ප්‍රකාශිත, ‘නිවහල් සමජයේ විද්‍යාව’Science in a Free Society 1978 දී පලවූ සහ ලිපි එකතුවක් වන ‘හේතූන්ගේ සමුගැනීම’Farewell to Reason 1987 දී පලවූ ඔහුගේ ප්‍රධාන කෘතීන් අතරට ගැනේ. විද්‍යාවේ ව්‍යාකූල දැක්ම පිළිබද ඔහුගේ විප්ලවකාරී අදහස් සහ විශ්ව ව්‍යාප්ත සම්මතවිධි තිබේයැයි ප්‍රතික්ෂේපකිරීම නිසා ඔහු ජනප්‍රියත්වයට පත්විය. ඔහු විද්‍යා දර්ශනයේ මෙන්ම විද්‍යාත්මක සමාජවාදයේ ද ප්‍රබලයෙකු වේ.