ⓘ ෆ්‍රැන්සිස් ‍ඩ්රේක්. ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් ඩ්රේක්, උප අද්මිරාල් යනු, ඉංග්‍රීසි මුහුදු කපිතන්වරයෙක්, මුහුදු කොල්ල කපිතාන්වරයෙක්, යාත්‍රිකයෙක්, වහල් වෙළෙන්දෙක්, සහ ..

                                     

ⓘ ෆ්‍රැන්සිස් ‍ඩ්රේක්

ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් ඩ්රේක්, උප අද්මිරාල් යනු, ඉංග්‍රීසි මුහුදු කපිතන්වරයෙක්, මුහුදු කොල්ල කපිතාන්වරයෙක්, යාත්‍රිකයෙක්, වහල් වෙළෙන්දෙක්, සහ එළිසබෙතානු යුගයෙහි දේශපාලනඥයෙකු විය. ලොව වටා දෙවන පර්යන්තයාත්‍රණය, 1577 සිට 1580 දක්වා ඩ්රේක් විසින් සිදුකෙරිණි.

එංගලන්තයේ පළමුවන එළිසබෙත් රැජිණ විසින් 1581දී ඩ්රේක් වෙත නයිට් පදවිය පිරිනැමිණි. 1588දී ස්පාඤ්ඤ නැව් කණ්ඩායමට එරෙහිවූ ඉංග්‍රීසි නැව් සමූහයේ දෙවන ප්‍රධාන අණ දෙන නිලධාරි වූයේ ඔහුය. 1596 ජනවාරි මාසයේදී අතීසාරය වැළඳීමෙන් ඔහු මිය ගියේ අසාර්ථක ලෙසින් සන් ජුවම්, පුවටෝ රිකෝ ප්‍රහාරයට ලක් කිරීමෙන් පසුවය.

ඔහුගේ වික්‍රමයන් ජනප්‍රවාදගත වූ අතර, එනිසාම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට ඔහු වීරයෙක් වූ නමුදු ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන්ට ඔහු මුහුදු කොල්ලකාරයෙක් වූ අතර ඔවුනතර ඔහු හැඳින්වුනේ එල් ඩ්රාක් ලෙසිනි. දෙවන පිලිප් රජ, ඔහුගේ මරණය ගෙන දෙන්නෙකුට, 20.000 ඩූකාට් ත්‍යාගයක්, එනම් නූතන සම්මතයන් ප්‍රකාර, £4 මිලියන US$6.5M පමණ පිරිනැමූ බව කියැවේ.