ⓘ ගුරුළුගෝමි ස්වසමය, සමයාන්තර ඤාණයෙන් හා ශබ්ද භාෂා ශස්ත්‍රඥානයෙන් හෙබි පොළොන්නරු යුගයේ විසූ උගතෙකි. ධර්මප්‍රදීපිකාවේත්, අමාවතුරේත් කතුවරයා මොහු ය​. ශ්‍රී ධර්මරාමන ..

                                     

ⓘ ගුරුළුගෝමි

ගුරුළුගෝමි ස්වසමය, සමයාන්තර ඤාණයෙන් හා ශබ්ද භාෂා ශස්ත්‍රඥානයෙන් හෙබි පොළොන්නරු යුගයේ විසූ උගතෙකි. ධර්මප්‍රදීපිකාවේත්, අමාවතුරේත් කතුවරයා මොහු ය​. ශ්‍රී ධර්මරාමනායකමාහිමියන් ගේ අදහසට අනුව මහා පරාක්‍රමබාහු රජ දවස විසුවෙකි. ගුරුළුගෝමි කාලිංග රට උපන්නෙකි. ශිල්ප උගෙනීමට කාලිංග රට සිංහපුරයට ගියා වූ ද​, මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ බෑණනුවන් කෙනෙකු වූ ද​, පසුව දෙවෙනි විජයබාහු නමින් රාජ්‍යත්වයට පත් වූවා වූ ද​, කිත්සිරි මෙවන් කුමාරයා සමඟ මිත්‍රව ලංකාවට පැමිණ ඇත​. අනතුරුව සිංහල භාෂාව ඉගෙන එහි විශාරදත්වයට පත් විය​.