ⓘ යූරී ගගාරීන්. ‍ යූරි ඇලෙක්සෙයෙවිච් ගගාරින් යනු සොවියට් අජටාකාශ ගාමියෙකි. 1961 අප්‍රේල් 12 වෙනි දින අභ්‍යාවකාශයට ගිය ඔහු,අභ්‍යාවකාශයට ගිය පළමු මිනිසා සහ පොළොව වට ..

                                     

ⓘ යූරී ගගාරීන්

‍ යූරි ඇලෙක්සෙයෙවිච් ගගාරින් යනු සොවියට් අජටාකාශ ගාමියෙකි. 1961 අප්‍රේල් 12 වෙනි දින අභ්‍යාවකාශයට ගිය ඔහු,අභ්‍යාවකාශයට ගිය පළමු මිනිසා සහ පොළොව වටා කක්ෂ ගතවූ පළමු මිනිසා බවට පත් විය. මොහු සෝවියට් සංගමයේ වීරයා සම්මානය ලැබූවෙකි.

                                     

1. මුල් ජීවිත කාලය

යුරී ගගාරීන් 1934 මාර්තු 9 වන දින සෝවියට් සංගමයේ ක්ලුෂිනො ග්‍රමයේ උපත ලැබීය. ඔහුගේ පියා සහ මව සමූහ ගොවිපලක කම්කරුවන් දෙපලකි.‍හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක තුන් වෙනියාවු යූරී ව රැකබලා ගැනීම වැඩිමහල් සොයුරිය ට හාර විය.

                                     

2. සොවියට් අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහනේ කර්යභාරය

1960 දි යුරී සහ තවත් 19 දෙනෙකු සෝවියට් අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන සදහා තෝරා ගැනින. වොස්ටොක් 1 අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන යටතේ වර්ෂ 1961අප්‍රේල් 12 වන දින වොස්ටොක් 3KA-3 ‍යානයෙන් කක්ෂගත වූ යුරි අභ්‍යාවකාශයට ගමන් කල පළමු මිනිසා ලෙස ඉතිහාස ගත වූයේ ය. මෙම ගමනේ දී ඔහුව "සෙඩාර්"Russian: Кедр යන සංඥා නාමයෙන් හඳුන්වන ලදී.

අභ්‍යාවකාශ ගමනින් පසු යුරී ලොව පුරා ඉතා ජනප්‍රිය අයෙක් බවට පත් විය. ලෝ වටා සංචාරය අතරතුර වරක් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ද පැමිණියේ ය.

                                     

3. බාහිර සබැඳි

 • රුසියානු Photo, Audio and Video with Yuri Gagarin, online version of CD created to his 70th anniv. on the homepage of Russian state archive for scientific-technical documentation RGANTD.
 • Yuri Gagarin - The First to Fly
 • 50th Anniversary of Yuri Gagarins flight into space
 • Gagarins photos
 • Gagarin - detailed biography at Encyclopedia Astronautica
 • List with photos of Gagarin statues
 • Obituary, NY Times, 28 March 1968 Yuri Gagarin Killed As Test Plane Falls
 • Yuris Night - World Space Party
 • රුසියානු Annotated transcript of Gagarins radio conversations with ground stations, starting 2hrs 4:10 UTC before launch
 • රුසියානු Юрий Гагарин. Дорога в космос - his book in Russian HTML
 • රුසියානු Gagarins flight 3D visualization - contains the real record of his conversation with the Earth during the spaceflight
 • පින්ලන්ත රුසියානු 11 minutes long interview of Yuri Gagarin by The Finnish Broadcasting Company in 1961
 • සැකිල්ල:Find a Grave
 • රුසියානු Article in online Encyclopedia of cosmonautics A lot of information about the first humans flight to space.