ⓘ ප්‍රස්ථාව පිරුළු - සිංහල. ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා ඇන්නා වගෙයි බළල්ලු ලවා කොස්ඇට බාවනවා වගෙයි ගමරාල සිල් ගත්තා වගෙයි ගමරාලගේ වංගෙඩිය වගෙයි වහෙන් ඔරෝ බාසාවෙන් කි ..

                                     

ⓘ ප්‍රස්ථාව පිරුළු - සිංහල

 • ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා ඇන්නා වගෙයි
 • බළල්ලු ලවා කොස්ඇට බාවනවා වගෙයි
 • ගමරාල සිල් ගත්තා වගෙයි
 • ගමරාලගේ වංගෙඩිය වගෙයි
 • වහෙන් ඔරෝ බාසාවෙන් කියනවා වගෙයි
 • ඉබ්බාගෙන් පිහාටු ඉල්ලනවා වගෙයි
 • කළුවා මාරපන ගියා වගෙයි
 • කණ කැස්බෑවා විය සිදුරෙන් හඳ දකින්නා වගෙයි
 • කොකාගේ සුද පේන්නේ ඉගිළෙන විටලු
 • හැදෙන ගහ දෙපෙත්තෙන් දැනේ
 • කොහොඹ ගහේ කරවිල වැල ගියා වගෙයි
 • කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවන්ගේ නඩු තීන්දුව වගෙයි
 • ගහ දන්න මිනිහට කොළ කඩා පානවා වගෙයි
 • හතු පිපෙනවා වගෙයි
 • වෙහෙර ගිලපු මිනිහට අග්ගලාවත් කජ්ජක්ද?
 • පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගෙයි
 • අඬුව තියාගෙන අත පුච්චගන්නවා වගෙයි
 • රන් බිජු ගන්න කිකිළිගෙ බඩ පැළුවා වගෙයි
 • කපන්න බැරි අත ඉඹිනව වගෙයි
 • ඇටිකෙහෙල් කාපු උගුඩුවා වගෙයි
 • කටුස්සාගේ කරේ රත්තරං බැන්ඳා වගෙයි
 • අට්ටික්කා ගහේ මල් පිපුණා වගෙයි
 • කසාය බිව් ගොළුවා වගෙයි
 • කජු කනවා වගෙයි
 • අන්දරේ සීනි කෑවා වගෙයි
 • බාගෙන කන්න තියෙන වල ඉහගෙන කනවා වගෙයි
 • බල්ලා පිදුරු කන්නෙත් නෑ කන ගොනාට දෙන්නෙත් නෑ
 • යකඩ මල්ලටත් ගුල්ලෝ ගැහුවානම් හාල් මල්ල නොබලාම විසිකරපිය කීවාලු.
 • වක්කඩේ හකුරු හැංගුවා වගෙයි
 • දීකිරට බලල්ලුත් සාක්කිලු
 • වත්ත බද්දට දීල ඇස්සට දත නියවනවා වගෙයි
 • ගිලීමලෙත් ඇත දත සුද්දෝ
 • අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වගෙයි
 • ගමරාල දිව්‍ය ලෝකේ ගියා වගෙයි
 • එපා වාහෙට හොදි බෙදනවා වගෙයි
 • දෙවේලේ දකින කුකුලගේ කරමලෙත් සුදුයි
 • ගහේ කටු උල් කරන්න ඕනි නැතිලු
 • වැලේ ගෙඩි වැලට බර නැතිලු
 • නංගි පෙන්නලා අක්කා දෙනවා වගෙයි
 • තම්බි කිරි පැණි කෑවා වගෙයි
 • අටුව කඩා පුටුව හැදුවා වගෙයි