ⓘ මුරේ ඒබ්‍රහම්. ෆාහ්රිඩ් මුරේ ඒබ්රහම් ඇමෙරිකානු ජාතික Assyrian පාරම්පරිකයෙකි. ඔහුව ලෝකයා වඩාත් හඳුනා ගත්තේ Amadeu හි Antonio Salieri ලෙස රඟපැමෙන් පසු හොඳම නළුවා ..

ෆාහ්‍රිඩ් මුරේ ඒබ්‍රහම්

ෆාහ්‍රිඩ් මුරේ ඒබ්‍රහම් ඇමෙරිකානු ජාතික ඇසිරියන් පාරම්පරිකයෙකි. ඔහුව ලෝකයා වඩාත් හඳුනා ගත්තේ" Amadeu” හි ඇන්ටොනියො සැලිරි ලෙස රඟපෑමෙන් පසු හොඳම නළුවා ලෙස ඇකඩමි සම්මාන දිනා ගැනීමෙන් පසුවය. ඔහු විවිධ ප්‍රධාන සහ සහාය චරිත වලට පණ පොවා ඇත. ඒබ්‍රහම්, කාර්මිකයකු වූ ඔහුගේ පියා ෆාරීඩ් ඒබ්‍රහම්ට සහ මව ජොසපීන්ට දාව උපත ලැබීය. ඔහුගේ පියා 1920 දී සිරියාවෙන් සංක්‍රමණය වු ඇසිරියන් ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයකු විය. ඔහුගේ මව ඉතාලියානු ඇමෙරිකානු සම්භවයක් සහිත කාන්තාවක් විය. ඒබ්‍රහම් හැදී වැඩුනේ මෙක්සිකානු දේශසීමාව අසල පිහිටි එල්පාසූ වලය.එහිදී ඔහු කලක් කල්ලියක සාමාජිකයකු වී සිටියේය. ඔහු Texas Western College හි ඉග ...

                                     

ⓘ මුරේ ඒබ්‍රහම්

ෆාහ්රිඩ් මුරේ ඒබ්රහම් ඇමෙරිකානු ජාතික Assyrian පාරම්පරිකයෙකි. ඔහුව ලෝකයා වඩාත් හඳුනා ගත්තේ Amadeu හි Antonio Salieri ලෙස රඟපැමෙන් පසු හොඳම නළුවා ලෙස Acadamy සම්මාන දිනා ගනීමෙන් පසුවය. ඔහු විවිධ ප්‍රධාන සහ සහය චරිත වලට පනපොවා ඇත. ඒබ්රහම්, කාර්මිකයකු Fahrid Abraham වු සහ Josephine ට උපත ලැබීය. ඔහුගේ පියා 1920 දී සිරියාවෙන් සංක්‍රමණය වු Assyrian ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයකු විය. ඔහුගේ මව ඉතාලියනු අමෙරිකානු සම්භවයක් සහිත කාන්තාවක් විය. ඒබ්රහම් හැදී වඩුනේ මෙක්සිකානු දේශසීමාව අසල පිහිටි එල්පාසූ වලය. එහිදී ඔහු කලක් කල්ලියක සාමාජිකයකු වී සිටියේය. ඔහු Texas Western College හි ඉගෙනුම ලැබීය, එහිදී ඔහු හොඳම නළුවා ලෙස නම් කරන ලදී. පසුව ඔහු Uta Hagen හිදී ද ඉගෙනුම ලැබීය. ඔහු වේදිකාවෙන් තම රංඟන ජීවිතය පටන් ගත්තේය.