ⓘ කකුටෙනි සංස්කෘතිය. කුකුටෙනි සංස්කෘතිය පැවතියේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට අයත් රටවලය.මෙය ‘ට්‍රයිපිලියන්’ හෝ ‘ට්‍රයිපොලි’ සංස්කෘතිය ලෙසද හදුනා ගැනේ. පැරණි නවශිලා යුගය හෙ ..

                                     

ⓘ කකුටෙනි සංස්කෘතිය

කුකුටෙනි සංස්කෘතිය පැවතියේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට අයත් රටවලය.මෙය ‘ට්‍රයිපිලියන්’ හෝ ‘ට්‍රයිපොලි’ සංස්කෘතිය ලෙසද හදුනා ගැනේ. පැරණි නවශිලා යුගය හෙවත් ක්‍රි.පූ. 5500 – 2750 කාලයේ දී මෙම සංස්කෘතිය දිප්තිමත්ව වැජඹින. එමෙන්ම වෙනිජර් - ඩෙනිපර්හා වර්තමාන රෝමානු ටොප්ඩෝවේනියානු හා යුක්රේනියානු ආගම තුළද මේ සංස්කෘතිය දක්නට හැකිවිය.

                                     

1. පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව

මෙම සංස්කෘතිය කුකුටෙනි නමින් පසුව නම් කළද, මෙම සස්කෘතියට විවිධ පෙදෙස්වල විවිධ නමි භාවිත වී තිබිණි.මෙම සංස්කෘතිය පිළිබඳ පළමු වරට තොරතුරැ අනාවරණය කරගැනෙන්නේ ක්‍රි.ව. 1884 දීය.1909 දී එහි කැණීම් ආරම්භ කෙරිණි. එසේම රෝමයේ ලාඅයි ප්‍රාන්තයේ, ට්‍රයිපිලියා ක්‍රිව් පාලනය, හා යුක්රේනයේ මේ හා සමාන කරුණු පිළිබඳ කැණිම් කටයුතු 1897 දී සිදුවිණි. පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මෙම සංස්කෘතිය සෝවියටයේ, රුසියාව හා යුක්රේනයේ පවතින ට්‍රයිපෝලි හෝ ට්‍රයිපෝලියන් සංස්කෘතින් විය හැකි බවට හඳුනාගන්නේ මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.

                                     

2. ප්‍රමාණය

2003 දී කුකුටෙනි සංස්කෘතිය පවතින ප්‍රදේශ ආසන්න වශයෙන් දෙදහසක් පමණ රැමේනියාව, යුක්රේනය සහ මොල්ටෝහිදී හඳුනා ගන්නා ලදි. ජේ. පී. මැලෝරි සඳහන් කරන ආකාරයට මෙම යුගයේ දී පැවති දහස් ගණනක් කුඩා ගම් හා ඒවායෙ පැවති දහස් ගණනක් නිවාස හා කානු පද්ධති ඊට සාක්ෂි දරයි. මෙම ප්‍රදේශ ඩෙනිස් ගංගාවේ ඉහළ කොටසේ මැදට වන්නට මධ්‍යගත පිහිටියා ය වර්තමානයේ ටොල්ඩෝ සමූහාණ්ඩුව. මෙම සංස්කෘතික ප්‍රදේශය ඩෙනිපර් හි ඊසාන දෙසින් හැකිතාක් දුරට පැතිර පැවතිණ.