ⓘ ආයුර්වේදය ..

ආයුර්වේදයෙහි ශාඛා අට

ආයුර්වේදයට අනුව රෝගයක් ඇතිවන්නේ සිරුර තුළ නොයෙකුත් සුසංයෝගයන්හි ඇතිවන වෙනස් වීමක් හේතුවෙනි. පොදුවේ ගත්කළ මේවා ප්‍රධාන ශාඛා අටකට බෙදිය හැක. කාය චිකිත්සා - සිරුර අභ්‍යන්තයට ලබාදෙන ප්‍රතිකාර බාල චිකිත්සා - ළමා රෝග ග්‍රහ චිකිත්සා - මානසික රෝග ෂලක්‍ය චිකිත්සා - උගුර, කන, නාසය හා අක්ෂි රෝග ශල්‍ය තන්ත්‍ර - ශෛල්‍ය වෛද්‍ය වේදය අගද තන්ත්‍ර - ධුලකවේදය වජීකරණ - ලිංගික රෝග රසායන - තිරිහන් වීම මෙම දෝෂයෙහි ප්‍රධාන කෘත්‍ය වන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සිරු‍රක් පවත්වාගෙන යාම හා මේදය, ජලය හා අනෙකුත් තරලයන් අතර සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගැනීමයි. මේ එක් එක් දෝෂයන් එකිනෙක අතර සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගනිමින් පුද්ගලයාගේ සිරුර ප් ...