ⓘ කෘත්‍රිම ආහාර ..

E අංක

E numbers යනු ආහාර වලට එක් කරන ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇති සංකේත අංක ක්‍රමයකි. These are usually found on food labels throughout the යුරෝපියානු සංගමය. The numbering scheme follows that of the International Numbering System as determined by the Codex Alimentarius committee. Only a subset of the INS additives are approved for use in the European Union, the E prefix which stands for Europe. In casual language in the UK and Ireland, the term "E-number" is used as a pejorative term for artificial food additives, and products may promote themselves as "free of E-numbers" even though most of th ...

                                     

මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට්

මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට්, සෝඩියම් ග්ලූටමේට් ලෙසද හැඳින්වේ, ග්ලූටමික් අම්ලයේ සෝඩියම් ලුණු, ස්වාභාවිකවම අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල බහුල වේ. එම්එස්ජී ප්‍රථම වරට 1908 දී ජපන් ජෛව රසායන විද්‍යා K කිකුනේ ඉකෙඩා විසින් සකස් කරන ලදී. ඔහු කොම්බුහි රසකාරක රසය හුදකලා කර අනුපිටපත් කිරීමට උත්සාහ කළේය. ආහාරයට ගත හැකි මුහුදු පැලෑටි බොහෝ ජපන් සුප් සඳහා පදනමක් ලෙස භාවිතා කරයි. එම්එස්ජී වෙනත් රුචිකත්වයන් පිළිබඳ සංජානනය සමබර කරයි, මිශ්‍ර කරයි, සහ වට කරයි.